Politika privatnosti

Zaštita vaše privatnosti

 • Obradu vaših osobnih podataka shvaćamo ozbiljno.
 • Pridržavamo se zakonskih propisa o osobnim podacima i osiguravamo poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka.
 • Ova politika privatnosti opisuje kako obrađujemo Vaše osobne podatke.

Detalji o kontaktu

Možete nas kontaktirati putem sljedećih podataka:

DK-35662448
Matchbanker.hr
Kystvejen 37B, 8000 Aarhus C , Danska
info@matchbanker.hr

Matchbanker će obraditi sljedeće osobne podatke o vama:

 • Ime
 • Adresu
 • E-mail
 • IP adresu
 • Identifikaciju obavijesti preglednika

Svrha obrade podataka

Matchbanker će koristiti Vaše osobne podatke za:

 • Matchbankerovu distribuciju putem e-pošte, tekstualnih poruka, push obavijesti preglednika, ili putem newslettera o općim uvjetima na tržištu zajma, privatnoj ekonomiji i s ažuriranim popisom zajmova koje Matchbanker preporučuje.

Matchbankerova obrada Vaših osobnih podataka

 • Prikupljamo i pohranjujemo Vaše osobne podatke u određene svrhe
 • Prikupljamo samo relevantne i neophodne osobne podatke
 • Prije obrade Vaših osobnih podataka dobivamo Vaš pristanak
 • Ne otkrivamo Vaše osobne podatke bez Vašeg pristanka
 • Potvrđujemo i ažuriramo Vaše osobne podatke
 • Izbrisat ćemo Vaše osobne podatke kada više nisu potrebni s obzirom na svrhu

Za više informacija:

Prikupljamo i pohranjujemo Vaše osobne podatke u određene svrhe

Matchbanker prikuplja, pohranjuje i obrađuje osobne podatke o Vama samo za gore navedene svrhe ili za druge zakonite poslovne svrhe. Prikupit ćemo, pohraniti i obraditi samo gore navedene tzv. opće osobne podatke.

Prikupljamo samo relevantne i neophodne osobne podatke

Matchbanker će obrađivati samo osobne podatke koji su relevantni, dovoljni i neophodni za postizanje gore navedenih ciljeva i koji se odnose na specifičnu obradu. Matchbanker neće obrađivati nikakve dodatne informacije od onih potrebnih za postizanje određene svrhe. Međutim, Matchbanker će također obrađivati vaše osobne podatke u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se osigurala usklađenost s trenutnim zakonskim propisima.

Smanjit ćemo obradu vaših osobnih podataka što je više moguće, uključujući i količinu obrađenih osobnih podataka. Tako ćemo ispitati mogu li se neki od obrađenih vrsta podataka koristiti u depersonaliziranom ili pseudonimom obliku bez utjecaja na rezultat obrade.

Prije obrade Vaših osobnih podataka dobivamo Vaš pristanak

Matchbanker će dobiti Vaš pristanak prije obrade Vaših osobnih podataka za gore navedene svrhe. Matchbankerova obrada Vaših osobnih podataka je temeljena na Vašem pristanku, osim ako Matchbanker nema drugu pravnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka.

Vaš pristanak je dobrovoljan i možete ga povući u bilo kojem trenutku, više detalja potražite u nastavku.

Ako Matchbanker želi koristiti vaše osobne podatke u druge svrhe osim onih za koje su izvorno prikupljeni, Matchbanker će vas obavijestiti o svrsi i dobiti vaš pristanak unaprijed. Ako se osobni podaci mogu zakonito obrađivati na drugoj osnovi, obavijestit ćemo vas u skladu s tim prije obrade.

Osobe mlađe od 18 godina ne smiju koristiti Matchbankerove usluge.

Ne otkrivamo Vaše osobne podatke bez Vašeg pristanka

Vaše osobne podatke objavit ćemo samo suradnicima/zajmodavcima, uključujući i za marketing, ako ste na to unaprijed pristali. U vezi dobivanja takvog pristanka, obavijestit ćemo vas o svrsi obrade vaših osobnih podataka. U bilo kojem trenutku možete prigovoriti takvom objavljivanju, u tom slučaju neće doći do objavljivanja.

Međutim, nećemo dobiti vaš pristanak ako je Matchbanker dužan otkriti vaše podatke, npr. vlastima.

Osim toga, Matchbanker zadržava pravo koristiti procesor izvan EU/EEA kako bi pomogao Matchbankeru da provede svoje poslovanje. Međutim, to će se odvijati samo u skladu s važećim pravilima o međunarodnom prijenosu osobnih podataka.

Potvrđujemo i ažuriramo Vaše osobne podatke

Matchbanker će provjeriti da Vaši obrađeni podaci nisu netočni ili zastarijeli – i poduzet će razumne korake kako bi osigurali da se netočni osobni podaci odmah obrišu ili isprave. Naša usluga ovisi o Vašim ispravnim i ažuriranim osobnim podacima. Zato vas molimo da navedete sve relevantne izmjene podataka. Možete upotrijebiti gore navedene kontakt podatke kako biste nas obavijestili o promjenama vaših osobnih podataka, ili ih možete izmijeniti sami kada se prijavite na Matchbanker.

Izbrisat ćemo Vaše osobne podatke kada više nisu potrebni s obzirom na svrhu

Matchbanker će izbrisati vaše osobne podatke kada više nisu potrebni za postizanje svrhe za koje su podaci prikupljeni, obrađeni i pohranjeni.

Ako ste pristali da Vam Matchbanker šalje poruke e-pošte, tekstualne poruke i marketinške newslettere, Matchbanker će zatražiti da obnovite pristanak za marketing svake 3 godine ako ste bili neaktivni na Vašem profilu u tom trogodišnjem razdoblju. Ako ne obnovite pristanak, Matchbanker će izbrisati Vaš profil i obavijestiti vas o tome.

Točni i ažurirani osobni podaci

 • Vaša je odgovornost osigurati da su uneseni podaci točni i ažurirani.

Za više informacija:

Točni i ažurirani osobni podaci

Vi kontrolirate osobne podatke koje ste unijeli na Matchbanker. Stoga je vaša odgovornost osigurati da su uneseni osobni podaci ispravni i ažurirani. Ažuriranja se obavljaju tako da kontaktirate Matchbanker. Pogledajte kontakt podatke iznad.

Matchbanker će ažurirati vaše osobne podatke na zahtjev ili ako Matchbanker postane svjestan da su registrirani podaci pogrešni.

Sigurnost

Vaši osobni podaci su zaštićeni s nama, a imamo i internu politiku zaštite podataka.

Za više informacija:

Vaši osobni podaci su zaštićeni s nama, a imamo i internu politiku zaštite podataka

Matchbanker ima internu politiku zaštite podataka. Sadrži interne upute i opisuje mjere koje Matchbanker poduzima da zaštiti Vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjene, protiv neovlaštenog otkrivanja i od neovlaštenih osoba koje dobiju pristup ili znanje o navedenim podatcima.

Matchbanker ima procedure za dodjele prava pristupa, što znači da će pristup biti odobren samo zaposlenicima kojima jeza obavljanje dužnosti potreban pristup vašim osobnim podacima. Redovito izrađujemo sigurnosne kopije naših skupova podataka kako bismo izbjegli njihov gubitak. Također štitimo povjerljivost i vjerodostojnost prikupljenih podataka pomoću enkripcije.

U slučaju sigurnosnog prodora koji stavlja u rizik vaša prava, uključujući diskriminaciju, krađu identiteta, financijski gubitak, gubitak ugleda ili drugi značajni nedostatak, Matchbanker će vas obavijestiti o kršenju pravila što je brže moguće.

Vaša prava:

 • Imate pravo na uvid osobnim podacima koje Matchbanker obrađuje o vama.

Imate pravo na dostavljanje vaših podataka u čitljivom obliku ili prebacivanje kod drugog pružatelja usluga.

 • Imate pravo na ispravljanje ili brisanje netočnih osobnih podataka.
 • Imate pravo povući vašu suglasnost na obradu vaših osobnih podataka u Matchbankeru.
 • Imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka Matchbankeru.

Imate pravo ograničiti obradu vaših osobnih podataka u Matchbanker.

 • Imate pravo žaliti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Za više informacija:

Pravo na uvid u osobne podatke i prenosivost podataka

Imate pravo na uvid u osobne podatke koje Matchbanker obrađuje o vama. Međutim, pristup će biti ograničen s obzirom na poslovne tajne i/ili prava intelektualnog vlasništva.

Imate pravo na primanje prikupljenih osobnih podatka u strukturiranom, standardnom i strojno čitljivom obliku koji imate pravo prenijeti kod drugog pružatelja usluga.

Ako želite ostvariti pravo na uvid ili pravo na prijenos podataka, možete kontaktirati Matchbanker putem gore navedenih kontaktnih podataka. Obradit ćemo i odgovoriti na vaš upit što je prije moguće i unutar mjesec dana od primitka vašeg upita.

Imate pravo na ispravljanje ili brisanje netočnih osobnih podataka

Ako smatrate da su podaci koje Matchbanker obrađuje o vama netočni ili netočni, imate pravo na ispravljanje ili brisanje podataka.

Ako se složimo da su obrađeni podaci netočni, izbrisat ćemo ih ili ispraviti što je brže moguće.

Međutim, to se neće dogoditi ako je Matchbanker zakonski obvezan pohraniti sve ili dijelove vaših osobnih podataka ili ako je potrebno pohranjivati ​​osobne podatke kako bi se pravni zahtjev mogao utvrditi ili obraniti. U tom slučaju, Matchbanker će pohranjivati ​​samo one podatke, koje je Matchbanker zakonski obvezan ili ima pravo zadržati, te će obrisati sve druge osobne podatke o vama.

Ako želite ostvariti pravo ispravljanja ili brisanja podataka, možete kontaktirati Matchbanker putem gore navedenih kontaktnih podataka i reći za koje podatke smatrate da su netočni ili koje želite izbrisati. Obradit ćemo i odgovoriti na vaš upit što je prije moguće i unutar mjesec dana od primitka vašeg upita.

Imate pravo povući vašu suglasnost na obradu vaših osobnih podataka u Matchbankeru.

Imate pravo na povlačenje vašeg pristanka na Matchbankerovu obradu osobnih podataka, u cijelosti ili djelomično.

Ako povučete vašu suglasnost, Matchbanker prestaje obrađivati osobne podatke za koje ste povukli vaš pristanak, osim ako je Matchbanker zakonski obvezan ili ima pravo zadržati sve ili dijelove vaših osobnih podataka. U tom slučaju, Matchbanker će pohranjivati samo one podatke, koje Matchbanker ima zakonsku obvezu pohranjivati i izbrisat će sve ostale osobne podatke o vama. Povlačenje vašeg pristanka neće utjecati na zakonitost obrađivanja koje je Matchbanker obavljao do povlačenja vašeg pristanka.

Ako želite ostvariti svoje pravo na povlačenje vaše suglasnosti, možete kontaktirati Matchbanker putem gore navedenih kontaktnih podataka. Obradit ćemo i odgovoriti na vaš upit što je prije moguće i unutar mjesec dana od primitka vašeg upita.

Imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka Matchbankeru

Imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka Matchbankeru, uključujući korištenje podataka u marketinške svrhe. Možete također prigovoriti ako smatrate da se vaši osobni podaci obrađuju suprotno važećim pravilima ili pristanku koji se daje Matchbankeru.

Ako želite prigovoriti, možete kontaktirati Matchbanker putem gore navedenih kontaktnih podataka.

Ako je vaš prigovor legitiman, Matchbanker će prestati obrađivati vaše osobne podatke. Obradit ćemo i odgovoriti na vaš upit što je prije moguće i unutar mjesec dana od primitka vašeg upita.

Imate pravo ograničiti obradu osobnih podataka Matchbanker-a

Imate pravo ograničiti Matchbankerovu obradu vaših osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

 • Dok Matchbanker razmatra prigovor koji ste poduzeli protiv točnosti osobnih podataka obrađenih o vama ili protiv zakonitosti obrade. Ograničenje obrade će se primjenjivati dok Matchbanker ne završi s razmatranjem vašeg prigovora.
 • Obrada Matchbankera je protuzakonita, ali ne zahtijevate brisanje podataka, već samo ograničeno korištenje osobnih podataka.

Ako želite ostvariti pravo ograničenja obrade osobnih podataka, gore navedene podatke za kontakt možete upotrijebiti za prosljeđivanje vašeg prigovora na Matchbanker. Obradit ćemo i odgovoriti na Vaš upit što je prije moguće i unutar mjesec dana od primitka vašeg upita.

Andreas Linde
Autor
Stručnjak za kredite, Andreas Linde, radio je u financijskoj industriji od 2014. U Matchbankeru piše o zajmovima, refinanciranju, APR-u, kamatnim stopama i svemu povezanom s financijama.
Matchbanker > O nama > Politika privatnosti